top of page

סניפי הצלה בבתים היהודיים

ארגון "איחוד הצלה" המוכר והמוערך בארץ ובמשלחות לחו"ל היוצאות במקרי חירום, מעביר הכשרה מיוחדת וכן מצייד את שליחי הבתים היהודיים בחו"ל על מנת שישמשו בעת הצורך כאנשי הצלה בשטח.

 

במקרי חירום (שאנו מייחלים שלא יהיו) פנו אלינו או ישירות לשליחים.

 

כאן תוכלו לקבל מידע נוסף על הארגון "איחוד הצלה" ופעולותיו:

https://1221.org.il

איחוד והצלה.jpeg
bottom of page