top of page

מכינות קד״צ - הבית היהודי

במסגרת שנת ההכנה לשירות הצבאי של המכינות, וכחלק מהעמקת ההיכרות עם מגזרים ותפיסות עולם שונות באוכלוסיה הישראלית, עושים חניכי המכינה "שבת חרדים".

הם מתארחים בשכונה חרדית, אוכלים את סעודת השבת אצל משפחות מקומיות ונפגשים עם דמויות מהעולם הדתי-חרדי לשיח בלתי אמצעי.

 

כחלק מהרצון והאמונה במכנה המשותף העמוק, והשינוי בשיח הציבורי אותו מובילה עמותת רוח אחרת, אנו מזמינים אתכם- מכינות קד"צ לסוף שבוע שכזה אצלנו.

פלייר סופש ירושלים.jpg
bottom of page